19.Oktober – 06.November 2018 „Solo Konzerte“ – TUI Cruises Concerthall -Kreta, Alexandria, Dubai
Oktober 19, 2018
Kreta, Alexandria, Dubai
TUI Cruises Concerthall